ไปเรียนประเทศจีนกับ CCN • เราดูแลทุกขั้นตอน

หลักสูตร Inter

International Programme

หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ

ระดับภาษาอังกฤษ

IELTS 5.5/6.0+ or Duolingo 90/95+

ปริญญาตรี

4 ปี

ปริญญาโท

2-3 ปี

เนื่องจาก China Campus Network หรือ CCN เป็นโครงการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนและวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนสำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท โดยนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหลังจบการเรียนปรับพื้นฐาน ตามหลักสูตรที่สมัครกับโครงการอีกด้วย ทั้งนี้หลักสูตร Inter เป็นหลักสูตรพิเศษที่ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนปรับพื้นฐานหรือไม่เรียนปรับพื้นฐานก็ได้

โดยหลักสูตร Inter ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาและมหาวิทยาลัยที่ต้องการได้ ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด แต่ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน เป็นเวลา 2 เดือนก่อนหรือไม่ต้องการเรียนปรับพื้นฐานก็ได้ และทุนการศึกษาเป็นโควตาที่ทาง CCN มีให้

1

เรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน 2 เดือน
หรือไม่เรียนปรับพื้นฐานก็ได้

2

เรียนปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท
เลือกสมัคร 1 มหาวิทยาลัย
จากโควตาที่ทาง CCN มีให้

3

เลือก 1 สาขา จากโควตา ที่ทาง CCN มีให้*

*สามารถเช็คสาขา มหาวิทยาลัย และโควตาทุนได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร

4

ทราบประเภททุน หลังจากที่ส่งเอกสารครบ

ป.ตรี และ ป.โท ปี 2565 สามารถสมัครได้แล้ววันนี้

การเรียนปรับพื้นฐานของหลักสูตร Inter

เลือกเรียนปรับพื้นฐานหรือไม่เรียนปรับพื้นฐานก็ได้

รายวิชา ดังนี้

Centre การเรียนปรับพื้นฐาน

 •  Shanghai Industry and Commerce Foreign Language College เมืองเซี่ยงไฮ้

การเรียนต่อ ป.ตรี หรือ ป.โท ในมหาวิทยาลัยจีน
พร้อมทุนการศึกษาของหลักสูตร Inter

ทุนของหลักสูตร Inter

A0-1

ค่าเทอม 100%
+ ค่าที่พัก
+ ค่าครองชีพ

A0-2

ค่าเทอม 100%
+ ค่าที่พัก หรือ
ค่าครองชีพ

A1/A2

ค่าเทอม 100%

A3

ค่าเทอม 50%

A4

ค่าเทอมน้อยกว่า 50%

ทุนการศึกษาและเงื่อนไข

 • นักเรียนจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป แต่ในบางมหาวิทยาลัย สามารถรับเกรดต่ำกว่านี้ได้ ให้นักเรียนตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
  ฝ่ายรับสมัคร
 • นักเรียนจะทราบประเภททุนครั้งหลังจากที่ส่งเอกสารครบ
  กรณีที่นักเรียนไม่ได้ทุนการศึกษา ทางโครงการจะคืนเงินค่าสมัครเต็มจำนวน
  กรณีที่นักเรียนปฏิเสธทุนการศึกษา ทางโครงการจะไม่คืนเงินค่าสมัคร
 • ทุนไม่มีข้อผูกมัด ไม่ต้องชดใช้ทุนเมื่อจบการศึกษาแล้ว
 • ทุนที่นักเรียนได้รับจะมีเงื่อนไขในเรื่องของคะแนนที่นักเรียนต้องรักษาผลการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อคงคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการรับทุนหรือยื่นทุนในปีถัดไป

การได้รับทุน

มีอยู่ 2 รูปแบบ : ทุนการศึกษาจะถูกแจกจ่ายให้กับนักเรียนตามสองวิธีด้านล่างขึ้นอยู่กับนโยบายของมหาวิทยาลัย

 • นักเรียนได้รับการยกเว้นค่าเทอม ณ วันลงทะเบียน
 • นักเรียนต้องสำรองค่าเทอมก่อน ณ วันลงทะเบียน และจะได้รับเงินทุนคืนกลับมาในบัญชีธนาคาร
  จีนของนักเรียน ในเทอมแรกของการศึกษา (โดยส่วนมากจะได้เงินคืนภายใน 1-2 เดือน)

*ก่อนนักเรียนตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยและสาขา ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งเงื่อนไขการได้รับทุนนี้ให้ทราบก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

เมื่อจบหลักสูตรเรียนปรับพื้นฐาน

การลงทะเบียนเข้าสู่กระบวนการของมหาวิทยาลัยหรือขึ้นปี 1 อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นดังนี้

 • ค่าลงทะเบียนเรียน xxx หยวน (บางมหาวิทยาลัย)
 • ค่ามัดจำหรือค่าประกันหอพัก
 • ค่าหนังสือ xxx หยวน
 • ค่าประกันรายปี ปีละ 800 หยวน
 • ค่า Resident Permit ปีละ 400-1,000 หยวนขึ้นอยู่กับเมืองและมหาวิทยาลัยนั้นๆ

*ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร

ในการรักษาทุนเมื่อเข้าเรียนเป็นนักเรียน ของมหาวิทยาลัยจะมีเกณฑ์หลักๆ ดังนี้

 • นักเรียนต้องเรียนให้ผ่านในทุกวิชา (มหาวิทยาลัยโดยส่วนมากจะใช้เกณฑ์นี้)
 • นักเรียนต้องเรียนให้ผ่าน แต่สามารถอนุญาตให้ตกได้ตามจำนวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแต่ละปีโดยไม่ตัดทุน
 • นักเรียนต้องทำผลการเรียนให้ได้ตามเปอร์เซ็นต์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
 • เงื่อนไขในการรักษาทุนแต่ละปีอาจจะไม่เหมือนเดิม ในแต่ละปีนักเรียนจะต้องตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัยด้วยตนเองอีกครั้ง

สาขาและมหาวิทยาลัยของหลักสูตร Inter

สาขาในหลักสูตร Inter ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 สาขาในมหาวิทยาลัยนั้นๆ ดังนี้
*สามารถเช็คโควตาทุนได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร

Shanghai University

 • A comprehensive university under Shanghai municipal government and the key construction of “211 Project”
 • One of the first batch of pilot high-level local universities in Shanghai and the first-class discipline construction university in China.
 • Shanghai University has carried out extensive international and domestic exchanges and cooperation. There are 4532 foreign students studying in the University, including 1872 students with academic qualifications. The university has been rated as a demonstration base unit for studying in China by the Ministry of education.

Bachelor's Degree

 1. สาขา Business Administration 
 2. สาขา International Economics & Trade
 3. สาขา Finance

Master's Degree

 1. สาขา Finance

Zhejiang Gongshang University

 • n One of the earliest business schools in China
 • A key university in Zhejiang Province with joint support from Ministry of Commerce, Ministry
  of Education and Zhejiang Provincial Government
 • Ministry of Education Subject Evaluation:
  Statistics A- (5%~10%) | Applied Economics, Business Administration B+ (10%~20%)
 • One of the most internationalised universities in Zhejiang Province with
  1,800 international students from 100 countries and regions around the world

Bachelor's Degree

 1. สาขา สาขา International business
 2. สาขา E-commerce (International E-commerce)
 3. สาขา Hospitality Management (International Hospitality Management)

Northwestern Polytechnical University

 • A world class university ranked 5-Star in QS Star Rating
 • One of the 211 and 985 universities
 • The only multidisciplinary and research-oriented university in China, which is simultaneously developing education and research programs in the fields of aeronautics, astronautics, and marine technology engineering;
 • Affiliated to the Ministry of Industry and Information Technology (MIIT).

Bachelor's Degree

 1. สาขา Aerospace Engineering
 2. สาขา Naval Architecture and Marine Engineering
 3. สาขา Materials Science and Engineering
 4. สาขา Machine Design Manufacture and Automation
 5. สาขา Civil Engineering
 6. สาขา Electronics and Information Engineering
 7. สาขา Electrical Engineering and Automation
 8. สาขา Computer Science and Technology
 9. สาขา Biotechnology
 10. สาขา Business Administration
 11. สาขา English Language

Master's Degree

 1. Flight Vehicle Design (Master of Engineering)
 2.  Aircraft Structures and Airworthiness Technology (Master of Engineering)
 3. Fluid Mechanics (Master of Engineering)
 4. Aeronautical and Astronautical Science and Technology (Master of Engineering)
 5. Control Science and Engineering (Master of Engineering)
 6. Naval Architecture and Ocean (Master of Engineering)
 7. Information and Communication Engineering (Master of Engineering)
 8. Materials Processing Engineering (Master of Engineering)
 9. Materials Science (Master of Engineering)
 10. Mechanical Engineering (Master of Engineering)
 11. Solid Mechanics Master (Master of Engineering)
 12. Engineering Civil Engineering (Master of Engineering)
 13. Aeronautical and Astronautical Science and Technology (Master of Engineering)
 14. Power Engineering and Engineering Thermophysics (Master of Engineering)
 15. Electronic Science and Technology (Master of Engineering)
 16. Information and Communication Engineering (Master of Engineering)
 17. Control Science and Engineering (Master of Engineering)
 18. Electrical Engineering (Master of Engineering)
 19. Computer Science and Technology (Master of Engineering)
 20. Management Science and Engineering (Master of Management Science and Engineering)
 21. Business Administration (Master of Management Science)
 22. Biology (Master of Science)
 23. Biomedical Engineering (Master of Engineering)
 24. Foreign Linguistics and Applied Linguistics (Master of Literature)
 25. English Language and Literature (Master of Literature)
 26. Electronic Science and Technology (Master of Engineering)
 27. Cyber Security (Master of Engineering)
 28. Solid Mechanics (Master of Engineering)
 29. Aircraft Structures and Airworthiness Technology (Master of Engineering)
 30. Aeronautical and astronautical science and technology (Master of Engineering)
 31. Flight Vehicle Design (Master of Engineering)
 32. Computational Mathematics (Master of Science)
 33. Operational Research and Cybernetics (Master of Engineering)
 34. Pure Mathematics (Master of Science)
 35. Applied Mathematics (Master of Science)
 36. Physical chemistry (Master of Science)
 37. Chemistry (Master of Science)
 38. Polymer Chemistry and Physics (Master of Science)
 39. Organic Chemistry (Master of Science)
 40. Material science (Master of Engineering)
 41. Material processing Engineering (Master of Engineering)
 42. Applied chemistry (Master of Engineering)
 43. Chemical Engineering and Technology (Master of Engineering)
 44. Flexible Electronics (Master of Engineering)
 45. Optical Engineering (Master of Engineering)
 46. Electrical Information (Master of Engineering)
 47. Applied Economics (Master of Economics)
 48. Condensed matter physics (Master of Science)

South China University of Technology (SCUT)

South China University of Technology (SCUT) is one of China’s leading universities directly under the Ministry of Education, and one of the national 211 and 985 project universities,which qualifies it as a prestigious and highly sought-after institution in China. Since its establishment in 1952, SCUT has developed into a major comprehensive university with prestigious disciplines in science and engineering as well as offerings in business, management, liberal arts, law and art design, etc. SCUT ranks among the top 200 in the World University Rankings 2021, and this year has also seen a dramatic progress of SCUT ranking in USNEWS, where SCUT is at the 15th spot in mainland China. SCUT comprises 34 colleges, which possess 31 first-class disciplines authorized for doctorates, 39 first-class disciplines authorized for master’s degree. The university has varieties of top-notch disciplines in the world. In the global ESI ranking, 9 disciplines are ranked in the top 1%, and 4 in the top 1 millesimal, which are Engineering, Material Chemistry, Chemistry and Agricultural Science. Seven disciplines, including Light Industrial Technology and Engineering, Food Science and Engineering, Urban and Rural Planning, Material Science and Engineering, Architecture, and Chemical Engineering and Technology,are ranked in the top 10 among Chinese universities. SCUT has developed its presence in the world considerably, and has played a more and more essential role in the development of global higher education.

Bachelor's Degree

 1. สาขา Computer Science and Technology
 2. สาขา International Economics and Trade

Master's Degree

 1. สาขา Information and Communication Engineering
 2. สาขา Electrical Computer and Engineering
 3. สาขา Food Science and Engineering
 4. สาขา Software Engineering

University of International Business and Economics (UIBE)

 • The University of International Business and Economics (UIBE), founded in 1951, is a multi-disciplinary and national key university with economics, management, law, literature and science as its core academic areas of expertise. Since its foundation, UIBE has been steadfast in living up to its motto of “Erudition, Honesty, Endeavor and Perfection” through constant diligence and innovation.
 • At present, UIBE consists of 15 academic schools, a Graduate School, a campus in Israel for undergraduate studies in business administration, a Department of Physical Education and a Department of Culture and Art, offering over 1405 undergraduate courses, 875 postgraduate courses, and 109 doctoral courses.
 • In 1989, UIBE became the first university in China to have a Board of Trustees, with its members from the Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (predecessor of the Ministry of Commerce), state-owned international trading companies, Chinese Customs, the Bank of China, the People’s Insurance Company of China, and the Hong Kong Chamber of Commerce. Mr. Li Lanqing, the former Vice–Premier of the State Council, took the chair for its first session, and Ms. WU Yi, the former Vice-Premier of the State Council, chaired the Board for its second session.
 • UIBE plays a leading role in the development of international alliance with universities around the world. Currently, UIBE has established partnerships with over 160 overseas universities and international organizations.

Bachelor's Degree

 • Economics
 • International Trade
 • International Business
 • Finance
 • Business Administration
 • Marketing
 • International Politics

Jiangsu University

 • One of the first leading universities in Jiangsu Province, and one of the first Chinese universities recognised for its top quality for international student education;
 • Enlisted as a Top 1000 university in THE, USNews and ARWU Ranked No. 41 in 2019 Annual Evaluations of Chinese Universities (conducted by China Academy of Management Science)
 • Currently it has 2,600 international students.

Bachelor's Degree

 1. สาขา Corporate Finance
 2. สาขา E-Commerce
 3. สาขา Materials Science and Engineering

Master's Degree

 1. สาขา Accounting
 2. สาขา Applied Economics
 3. สาขา Business Administration
 4. สาขา Management Science and Engineering
 5. สาขา MBA (ทุนค่าเทอม 50%)
 6. สาขา Public Administration
 7. สาขา Statistics
 8. สาขา Library, Information and Archives Management
 9. สาขา Law

Spring Intake เปิดเทอมมีนาคม 2565

 1. สาขา Corporate Finance
 2. สาขา E-Commerce
 3. สาขา Materials Science and Engineering                                                      

Spring Intake เปิดเทอมมีนาคม 2565

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครหลักสูตร Inter

ปริญญาตรี

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 1 ฉบับ
 • เอกสารผลคะแนนรวม 5-6 เทอม (Transcript) (ภาษาอังกฤษ) ฉบับตัวจริง
 • เอกสารจบการศึกษา หรือเอกสารคาดว่าจะจบ (Graduation Certificate) (ภาษาอังกฤษ) ฉบับตัวจริง
 • เอกสารผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • เอกสารผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 (IELTS 6.5 สำหรับ Shanghai University) หรือ Duolingo 105+ จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว หรือขนาด 48 มม.x 33 มม. จำนวน 1 รูป
 • จดหมายแนะนำตัวเอง 500 คำ ภาษาอังกฤษ พร้อมลายเซ็นของตัวเอง จำนวน 1 ฉบับ
 • จดหมายแนะนำจากอาจารย์ ภาษาอังกฤษ พร้อมลายเซ็นของอาจารย์ จำนวน 1 ฉบับ

ปริญญาโท

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 1 ฉบับ
 • เอกสารผลคะแนนรวม 5-6 เทอม (Transcript) (ภาษาอังกฤษ) ฉบับตัวจริง
 • ใบปริญญาบัตร หรือเอกสารคาดว่าจะจบ (Graduation Certificate) (ภาษาอังกฤษ) ฉบับตัวจริง
 • เอกสารผลสอบวัดระดับภาษาจีน HSK (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • เอกสารผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS 6.0 หรือ Duolingo 105+ จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายพื้นหลังสีขาว 2 นิ้ว หรือขนาด 48 มม.x 33 มม. จำนวน 1 รูป
 • จดหมายแนะนำตัวเอง 500 คำ ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน พร้อมลายเซ็นของตัวเอง จำนวน 1 ฉบับ
 • จดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือหัวหน้างาน ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน พร้อมลายเซ็นของอาจารย์
  แบ่งเป็น 1. สำหรับนักเรียนที่เพิ่งจบใหม่ และยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน ใช้จดหมายจากอาจารย์ จำนวน 2 ฉบับ
  2. สำหรับบุคคลที่ทำงานอยู่ ใช้จดหมายจากอาจารย์ และจดหมายจากหัวหน้างาน อย่างละ 1 ฉบับ
 • จดหมายรับรองความประพฤติจากสถานีตำรวจแห่งชาติ จำนวน 1 ฉบับ
  (ในกรณีที่นักเรียนเรียนจบมาเกิน 6 เดือน หรือว่างงานเกิน 6 เดือน)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (Working Certificate) จำนวน 1 ฉบับ
  (กรณีที่มีสถานะทำงานอยู่หรือมีประสบการณ์การทำงาน)
 • Resume (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 ฉบับ

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ info@chinacampusnetwork.co.th

ขั้นตอนการสมัครหลักสูตร Inter

 1. ศึกษาในเรื่องค่าใช้จ่ายของหลักสูตร
 2. ปรึกษาเรื่องมหาวิทยาลัยและโควตาทุนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร
 3. เจ้าหน้าที่แจ้งเงื่อนไขต่างๆ และค่าใช้จ่ายก่อนทำการตกลงเพื่อดำเนินการด้านเอกสาร
 4. ชำระค่าสมัคร 10,000 บาท (2,250 หยวน) พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต
 5. นักเรียนต้องเตรียมเอกสารทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังจากชำระค่าสมัคร *หากเลยกำหนดให้ถือว่านักเรียนเพิกเฉยต่อการดำเนินการและให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการสมัคร (หรือสามารถอนุโลมให้ได้ในบางกรณีเท่านั้น)
 6. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ CCN สำนักงานใหญ่ที่ประเทศจีน
 7. รอเอกสารตอบรับผลทุน (Offer) ที่ออกให้โดย CCN ระยะเวลาอาจจะไม่เท่ากันในแต่ช่วงของการรับสมัครโดยระยะเวลาทั่วไปจะอยู่ที่ 7-30 วัน หรือนานกว่านั้นในบางกรณี
 8. เมื่อได้รับเอกสารยืนยันผลทุน นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องอ่านเอกสาร Offer ทั้งหมดเพื่อรับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดของเอกสาร เพื่อให้แน่ใจว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขตรงตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไว้ในขั้นตอนแรกของการรับสมัคร
 9. เมื่ออ่านเงื่อนไขแล้วนักเรียนตกลงรับทุนตามเงื่อนไขในเอกสาร จะต้องดำเนินการชำระเงินรอบแรกภายใน 14 วัน หลังจากที่ได้รับ Offer ทางอีเมล หากเลยกำหนดให้ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์อัตโนมัติทันที
 10. เมื่อนักเรียนชำระเงินรอบที่ 2 นักเรียนจะได้รับเอกสาร Admission Notice ที่ออกให้โดยมหาวิทยาลัยที่นักเรียนจะไปเรียนปรับพื้นฐาน เพื่อใช้ในการยืนยันตนในการทำวีซ่านักเรียน
 11. ชำระเงินรอบที่ 3 ตามกำหนดชำระ
 12. ดำเนินการทำวีซ่า โดยทางโครงการจะเป็นผู้ดำเนินการให้และทำการปฐมนิเทศก่อนเดินทางให้กับนักเรียนทุกคนในรอบนั้นๆ
 13. เดินทางไปเรียนปรับพื้นฐานยังมหาวิทยาลัยนั้นๆ
 14. ชำระเงินรอบที่ 4 จะต้องนำเงินส่วนนี้ไปชำระเมื่อเดินทางไปถึงมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น ซึ่งส่วนนี้จะเป็นค่าหอพักและค่าประกันอุบัติเหตุ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร Inter

ค่าสมัครโครงการ : 10,000 บาท หรือ 2,250 หยวน (ค่าสมัครจะถูกนำมาหักกับค่าเรียนปรับพื้นฐาน)
โดยชำระมาที่ ธนาคารกรุงเทพฯ ชื่อบัญชี CCN Partner Co., Ltd.
เลขที่บัญชี 064-7-13614-2 บัญชีออมทรัพย์

ค่าเรียนปรับพื้นฐาน

พิเศษ! ส่วนลด 2,000 หยวน เมื่อสมัครก่อน 31 ธ.ค. 64 นี้
และสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Duolingo ฟรี 2 ครั้ง

นอกจากค่าเรียนปรับพื้นฐานแล้ว ยังมีในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น

หมายเหตุ
ค่าวีซ่า ฟรีเฉพาะครั้งแรกที่นักเรียนเดินทางไปเรียนปรับพื้นฐาน
ค่าหอ ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่นักเรียนเลือก โดยทางโครงการจะสรุปค่าใช้จ่ายแบบละเอียดให้พิจารณา
ค่าตั๋วเครื่องบิน ทางโครงการคิดราคาตามจริง ณ วันจอง
*ค่าใช้จ่ายที่แจ้งไว้เบื้องต้น ทั้งค่าาเรียนปรับพื้นฐานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นักเรียนจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
สามารถสอบถามค่าใช้จ่ายโดยละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร

สอบถามสาขา
และข้อมูลเพิ่มเติม

“Journey to
your success in China”

Post Views: 2,291